Powrót do listy

Michał Masalski


Masalski

Michał

Archip

00.00.1906

Polska

Polak

Areszt

00.00.1937

Wyrok

11.05.1938

trójka przy UNKWD Dalstroju

kontrrewolucyjna organizacja powstańcza

Śmierć

22.05.1938

Rehabilitacja

04.09.1961

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Magadańskiego