Powrót do listy

Jan Masłowski


Masłowski

Jan

Bazyli

00.00.1882

Byteń

słonimski

grodzieńska

Polska

Szeraguł

irkucka

Polak

małopiśmienny

pracownik kolei

bezpartyjny

Areszt

10.02.1938

Wyrok

11.05.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. art. 58-9, 58-10 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

16.05.1938

Irkuck

Rehabilitacja

20.04.1957

prezydium Irkuckiego Sądu Obwodowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\4576