Powrót do listy

Piotr Matejchowski


Matejchowski

Piotr

Wincenty

00.00.1908

Łojdarewo

wileńska

"Oktiabr"

osipowicki

mohylewska

Polak

podstawowe

majster

Areszt

16.11.1937

Wyrok

22.11.1937

organ sądowy

art. 72, 76 - członek POW, działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

06.12.1937

Rehabilitacja

10.04.1959

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\3881