Powrót do listy

Józef Matusiewicz


Matusiewicz

Józef

Bazyli

00.00.1895

Zubarewicze

głuski

Białoruś

Bobrujsk

mohylewska

Polak

podstawowe

księgowy

Areszt

01.12.1937

Wyrok

21.01.1938

organ sądowy

art. 68 - polski agent

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Rehabilitacja

17.08.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\6663