Powrót do listy

Jan Matysiak


Matysiak

Jan

Adam

00.00.1912

sokołowski

Polska

Chabarowsk

Kraj Dalekowschodni

Polak

Areszt

29.10.1937

Wyrok

23.03.1938

sesja wyjazdowa Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR

art. 58-1b, 58-8, 58-9, 58-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

23.03.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

20.10.1956

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-93087