Powrót do listy

Klaudiusz Maciulewicz


Maciulewicz

Klaudiusz

Robert

00.00.1883

Wiszniewo

święciański

wileńska

Leningrad

Polak

konsultant

członek WKP(b) 1929-1937

Areszt

11.09.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938