Powrót do listy

Wiera Mierkowska-Sawicka


Mierkowska-Sawicka

Wiera

Jan

00.00.1898

Diczki

zasławski

mińska

Diczki

zasławski

mińska

Polka

podstawowe

kołchoźnica

Areszt

15.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

30.04.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\23385-s