Powrót do listy

Maria Minicka


Minicka

Maria

Bronisław

00.00.1911

Gorki

uszacki

witebska

Witebsk

witebski

witebska

Polka

podstawowe

krawcowa

Areszt

02.11.1937

Wyrok

13.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, 71, art. 72, 76U - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

18.01.1938

Witebsk

Rehabilitacja

28.11.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\4700-P