Powrót do listy

Józef Minkiewicz


Minkiewicz

Józef

Antoni

00.00.1906

Zalesie

borysowski

mińska

Zalesje

borysowski

mińska

Polak

kołchoźnik

Areszt

06.10.1937

Wyrok

18.10.1937

trójka

art. 72676 kk BSRR - członek grupy kontrrewolucyjnej

10 lat ITŁ

Łagier

Biezymianłag

Śmierć

09.11.1942

Bezymianłag

Rehabilitacja

11.11.1957

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\11041-s