Powrót do listy

Józef Mirejczik


Mirejczik

Józef

Jan

00.00.1884

Mateewcy

behomelski

Matiejewcy

behomelski

witebska

Polak

analfabeta

kołchoźnik

Areszt

16.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68, art. 72 kk BSRR - członek polskiej szpiegowskiej organizacji

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

18.09.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego