Powrót do listy

Aleksy Misiuk


Misiuk

Aleksy

Stefan

00.00.1894

Lichacze

prużański

grodzieńska

Kiriłłowka

parabielski

tomska

Polak

bezpartyjny

Areszt

17.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1938

Rehabilitacja

00.11.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego