Powrót do listy

Wiktor Mitraszewski


Mitraszewski

Wiktor

Kazimierz

00.00.1905

Ukraina

Pietrozawodsk

Karelska ASRR

Polak

stajenny

bezpartyjny

Areszt

13.08.1937

Wyrok

14.10.1937

NKWD ZSRR

art. 58-6

rozstrzelany

Śmierć

21.10.1937

Pietrozawodsk

Rehabilitacja

30.11.1989

Prokurator Karelii

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Karelia