Powrót do listy

Edward Michalski


Michalski

Edward

Józef

00.00.1890

Polska

Orsza

orszański

witebska

Polak

niepełne podstawowe

tokarz

członek/kandydat na członka WKP(b) od 1931

Areszt

10.01.1938

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

02.10.1989

Prokuratura Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego