Powrót do listy

Jan Michnowicz


Michnowicz

Jan

Jefim

00.00.1881

Ostasziszki

święciański

wileńska

Szuszary

witebska

Polak

dróżnik

Szuszary

witebski

bezpartyjny

Areszt

14.12.1937

Wyrok

05.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-9-10-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci, tom 8 (w przygotowaniu)