Powrót do listy

Mikołaj Moris


Moris

Mikołaj

Antoni

00.00.1907

Mietlajewo

bałagański

irkucka

Mietlajewo

bałagański

irkucka

Polak

2 klasy

brygadzista

bałagański

bezpartyjny

Areszt

11.05.1938

Wyrok

02.07.1938

trójka przy UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. 58-10, -11 kk RFSRR

rozstrzelanie

Śmierć

07.07.1938

Irkuck

Rehabilitacja

02.04.1965

Komisja Obwodu Irkuckiego ds. Rewizji Spraw Karnych Osób Skazanych za Przestępstwa Kontrrewolucyjne

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\2520