Powrót do listy

Józef Bereśniewicz


Bereśniewicz

Józef

Józef

00.00.1909

Tumorowszczyzna

mińska

Mogoczino

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

sprzedawca

wiejski sklep

bezpartyjny

Areszt

29.06.1938

Wyrok

04.10.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

18.10.1938

Rehabilitacja

08.04.1958

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego