Powrót do listy

Antoni Miatelski


Miatelski

Antoni

Jan

00.00.1878

Czornaja Łoza

lepelski

Japrino

uszacki

witebska

Polak

chłop

Areszt

00.00.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

28.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

29.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego