Powrót do listy

Anna Nastiuszonok


Nastiuszonok

Anna

Teodor

00.00.1890

Kemeszewcy

behomelski

Kiemieszewcy

behomelski

witebska

Polka

Areszt

00.00.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 72 kk BSRR - działalność antysowiecka

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

19.11.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\12072-P