Powrót do listy

Józef Bernatowicz


Bernatowicz

Józef

Arkady

00.00.1916

Krynica

rossoński

witebska

Tesny

rossoński

witebska

Polak

podstawowe

rachmistrz

Kołchoz "Nowaja derewnia"

Areszt

18.12.1937

Wyrok

31.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68, 71 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

29.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego