Powrót do listy

Jan Nesterowicz


Nesterowicz

Jan

Mikołaj

00.00.1894

Sejłowszczizna

grodzieńska

Polska

Polak

maszynista

Kurgan

bezpartyjny

Areszt

27.11.1937

Wyrok

02.01.1938

NKWD ZSRR

agitacja antysowiecka i dywersja, art. 58-7, 10

najwyższy wymiar kary

Śmierć

12.01.1938

Rehabilitacja

00.05.1958

Sąd Najwyższy RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Kurgańskiego