Powrót do listy

Kazimierz Nieczaj


Nieczaj

Kazimierz

Feliks

00.00.1881

Barańki

sirociński

witebska

Szestoki

bieszenkowicki

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

25.06.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1938

Rehabilitacja

25.09.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego