Powrót do listy

Aleksander Nikorowski


Nikorowski

Aleksander

Jan

00.00.1882

winnicka

Polak

Areszt

00.00.1937

Wyrok

11.05.1938

trójka przy UNKWD Dalstroju

kontrrewolucyjna grupa szkodnicza

Śmierć

22.05.1938

Rehabilitacja

00.11.1963

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Magadańskiego