Powrót do listy

Ryszard Biernacki


Biernacki

Ryszard

Aleksander

00.00.1904

Streleckaja

odojewski

tulska

Odojewo

Polak

niższe

sekretarz

wykluczony z z kandydatów na członka WKP(b)

Areszt

24.01.1937

Wyrok

02.07.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

02.07.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

25.02.1958

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie