Powrót do listy

Walerian Nowicki


Nowicki

Walerian

Ludwik

00.00.1897

Romanowo

tołoczyński

Białoruś

Orsza

orszański

witebska

Polak

podstawowe

ślusarz

Orsza

Areszt

21.08.1937

Wyrok

29.10.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-10 kk RFSRR - szkodnictwo

najwyższy wymiar kary

Śmierć

09.11.1937

Rehabilitacja

28.09.1957

Sąd Najwyższy BSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\6776-p