Powrót do listy

Jan Obiedziński


Obiedziński

Jan

Kazimierz

00.00.1908

Noworosyjsk

Krasnodar

Polak

Student

Areszt

19.12.1937

Śmierć

22.01.1938

Rehabilitacja

23.09.1957

Trybunał Wojskowy Leningradzkiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Krasnodarskiego