Powrót do listy

Ludwik Obuchowicz


Obuchowicz

Ludwik

Józef

00.00.1876

Borki

połocki

Białoruś

Starinka

połocki

witebska

Polak

analfabeta

chłop

Areszt

23.07.1937

Wyrok

15.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.11.1937

Połock

Rehabilitacja

16.02.1990

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego