Powrót do listy

Eufrozyna Około-Kułak


Około-Kułak

Eufrozyna

Jan

00.00.1873

Guslanka

mohylewski

mohylewska

2-ja Tumanowka

mohylewski

mohylewska

Polka

niepełne podstawowe

kołchoźnica

Areszt

05.07.1938

Wyrok

28.09.1938

trójka

art. 68, 76 - członek szpiegowskiej dywersyjnej rezydentury

najwyższy wymiar kary

Śmierć

13.10.1938

Mińsk

Rehabilitacja

05.03.1957

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Mohylewskiego\2813-SN