Powrót do listy

Jan Olszewski


Olszewski

Jan

Maksym

00.00.1913

Bolszaja Żernowka

grodzieńska

Nowosybirsk

Polak

średnie

dyżurny

Areszt

23.02.1938

Wyrok

22.04.1938

Komisja NKWD i Prokurator ZSRR

grupa kontrrewolucyjna (art. 58-6-9-11 kk RFSRR)

rozstrzelanie

Śmierć

23.05.1938

Rehabilitacja

23.08.1957

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Nowosybirskiego