Powrót do listy

Zofia Osińska


Osińska

Zofia

Stanisław

00.00.1882

Mława

płocka

Polka

wyższe

wykluczona z WKP(b) 1928 za działalność frakcyjną, przywrócona, ponownie wykluczona 1935

Areszt

26.10.1937

Wyrok

26.10.1937

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

kontrrewolucyjna organizacja terrorystyczna

Śmierć

26.10.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

28.09.1988

Plenum Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie