Powrót do listy

Michał Ostrowski


Ostrowski

Michał

Jan

00.00.1886

Michajłowka

zyrjański

tomska

Michajłowka

zyrjański

tomska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

bezpartyjny

Areszt

28.02.1938

Wyrok

25.04.1938

polska kontrrewolucyjna organizacja nacjonalistyczna

rozstrzelanie

Śmierć

02.06.1938

Rehabilitacja

00.09.1959

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego