Powrót do listy

Edward Pańko


Pańko

Edward

Stanisław

00.00.1910

tomska

Barnauł

Polak

maszynista

Areszt

04.01.1938

Wyrok

31.03.1938

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

art. 58-9, 11

najwyższy wymiar kary

Śmierć

14.05.1938

Barnauł

Rehabilitacja

08.06.1961

Kolegium Sądowe Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Ałtajskiego