Powrót do listy

Jan Paradnia


Paradnia

Jan

Konstanty

00.00.1881

Otchodnoje

rossoński

Otchodnoje

rossoński

witebska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

18.09.1937

Wyrok

22.10.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.11.1937

Połock

Rehabilitacja

16.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego