Powrót do listy

Bronisław Packiewicz


Packiewicz

Bronisław

Leontyn

00.00.1899

Zamostie

greski

mińska

Zamostje

gresski

mińska

Polak

podstawowe

kołchoźnik

Areszt

16.12.1937

Wyrok

21.01.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - członek POW

najwyższy wymiar kary

Śmierć

20.02.1938

Mińsk

Rehabilitacja

14.03.1962

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\KGB RB\17438-s