Powrót do listy

Mikołaj Paszkiewicz


Paszkiewicz

Mikołaj

Michał

00.00.1901

Głębokie

wileńska

Bolszoje Karlino

słucki

leningradzka

Polak

magazynier

członek WKP(b) 1918-1937

Areszt

28.11.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. 58-6 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938