Powrót do listy

Paweł Paszko


Paszko

Paweł

Stanisław

00.00.1893

lubelska

Polska

Witebsk

witebski

witebska

Polak

podstawowe

konduktor

członek/kandydat na członka WKP(b)

Areszt

20.12.1937

Wyrok

16.04.1938

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent wywiadu łotewskiego

najwyższy wymiar kary

Śmierć

22.05.1938

Witebsk

Rehabilitacja

15.10.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8544-P