Powrót do listy

Kasper Paszkowski


Paszkowski

Kasper

Tomasz

00.00.1884

baranowski

żytomierska

baranowski

żytomierska

USRR

Polak

Areszt

07.08.1937

Wyrok

04.10.1937

Kolegium Specjalne przy NKWD ZSRR

działalność kontrrewolucyjna

10 lat pozbawienia wolności

Łagier

Workuta

Prib. 29.01.1938.

Śmierć

13.07.1944

Workuta

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Republiki Komi