Powrót do listy

Józef Peretjatkowicz


Peretjatkowicz

Józef

Wilhelm

00.00.1888

Kiriłka

winnicka

Irkuck

Polak

piśmienny

bezpartyjny

Areszt

30.04.1938

Wyrok

20.10.1938

trójka UNKWD Obwodu Irkuckiego

art. -7, -11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

23.10.1938

Irkuck

Rehabilitacja

31.01.1955

Komisja Obwodu Irkuckiego ds. Rewizji Spraw Karnych Osób Skazanych za Przestępstwa Kontrrewolucyjne

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Irkuckiego\1344