Powrót do listy

Władysław Pietkiewicz


Pietkiewicz

Władysław

Józef

00.00.1890

Ryga

Żicharewo

mgiński

leningradzka

Polak

członek WKP(b) 1918-1937

Areszt

23.11.1937

Wyrok

10.01.1938

Komisja NKWD i Prokuratury ZSRR

art. art. 58-6-9-11 kk RFSRR

najwyższy wymiar kary

Śmierć

15.01.1938

Leningrad

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Leningradzka księga pamięci: 1937-1938