Powrót do listy

Jan Petlicki


Petlicki

Jan

Jan

00.00.1892

Ogarki

mińska

Polak

niższe

bezpartyjny

Areszt

21.08.1937

Wyrok

20.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

szkodnictwo i agitacja antysowiecka

Śmierć

20.11.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

21.10.1958

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie