Powrót do listy

Adam Bitny-Szlachto


Bitny-Szlachto

Adam

Martyn

00.00.1891

Kobyliczki

witebska

Polak

robotnik

baza "Zapkopsyria"

Smoleńsk

bezpartyjny

Areszt

19.07.1937

Wyrok

21.09.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58-10

rozstrzelanie

Śmierć

25.09.1937

Rehabilitacja

20.09.1957

Trybunał Wojskowy Woroneskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\10739-s