Powrót do listy

Wiktor Piotrowicz


Piotrowicz

Wiktor

Wincenty

00.00.1905

Gołubiszino

wietryński

witebska

Gołubiszino

wietryński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

28.10.1937

Wyrok

15.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 68 kk BSRR - agent polskiego wywiadu

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.11.1937

Połock

Rehabilitacja

17.10.1989

Prokuratura Wojskowa Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego