Powrót do listy

Jan Piotrowicz


Piotrowicz

Jan

Jan

00.00.1890

Starinka

rossoński

witebska

Starinka

rossoński

witebska

Polak

niepełne podstawowe

kołchoźnik

Areszt

28.10.1937

Wyrok

09.11.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 64, 68 kk BSRR - szpiegostwo na rzecz Polski

najwyższy wymiar kary

Śmierć

25.11.1937

Połock

Rehabilitacja

09.10.1989

Prokuratura Wojskowa Kabardyno-Bałkarskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego