Powrót do listy

Jan Piotrowski


Piotrowski

Jan

Wincenty

00.00.1890

Brasowanka

wieliski

smoleńska

Polak

praser

bezpartyjny

Areszt

04.11.1937

Wyrok

17.11.1937

NKWD i Prokurator ZSRR

art. 58 - 7, 10

rozstrzelanie

Śmierć

07.12.1937

Rehabilitacja

13.08.1960

Kolegium Sądowe ds. karnych Sądu Najwyższego RFSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Smoleńskiego\17614-s