Powrót do listy

Kazimierz Pietrokowski


Pietrokowski

Kazimierz

Ignacy

00.00.1902

Sidorkowo

kruglański

Białoruś

Orsza

orszański

witebska

Polak

niepełne podstawowe

emeryt

Areszt

22.11.1937

Wyrok

28.12.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

art. 58-10, -11 kk RFSRR - działalność kontrrewolucyjna

najwyższy wymiar kary

Śmierć

27.01.1938

Rehabilitacja

13.07.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8319-p