Powrót do listy

Stanisław Pietrusiewicz


Pietrusiewicz

Stanisław

Piotr

00.00.1906

Wiażnoje

mińska

Fili

moskiewska

Polak

średnie

bezpartyjny

Areszt

20.08.1937

Wyrok

21.09.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

antysowiecka organizacja terrorystyczna

Śmierć

23.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

06.06.1963

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie