Powrót do listy

Florian Pietrusiewicz


Pietrusiewicz

Florian

Piotr

00.00.1914

Wiażnoje

mińska

Maziłowo

kuncewski

moskiewska

Polak

średnie

kontroler

bezpartyjny

Areszt

08.09.1937

Wyrok

21.09.1937

Komisja NKWD ZSRR i Prokurator ZSRR

szkodnictwo

Śmierć

23.09.1937

Moskwa, Cmentarz Doński

Rehabilitacja

03.12.1959

Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Moskwa, spisy rozstrzelanych - Krematorium Dońskie