Powrót do listy

Bernard Pilewicz


Pilewicz

Bernard

Jan

00.00.1914

Białystok

kriwoszeiński

tomska

Białystok

kriwoszeiński

tomska

Polak

podstawowe

bezpartyjny

Areszt

11.02.1938

Wyrok

10.04.1938

Polska Organizacja Wojskowa

rozstrzelanie

Śmierć

14.05.1938

Rehabilitacja

07.09.1955

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Obwodu Tomskiego