Powrót do listy

Antoni Pilipiec


Pilipiec

Antoni

Ignacy

00.00.1902

Polska

Blucherowo

Kraj Dalekowschodni

Polak

wojskowy

Areszt

20.09.1937

Wyrok

23.03.1938

sesja wyjazdowa Kolegium Wojskowego Sądu Najwyższego ZSRR

art. 58-11, 58-1b kk RFSRR .

najwyższy wymiar kary

Śmierć

23.03.1938

Chabarowsk

Rehabilitacja

07.05.1959

Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Księga pamięci Kraju Chabarowskiego\P-92803