Powrót do listy

Piotr Pitkiewicz


Pitkiewicz

Piotr

Froł

00.00.1898

Jekimań

połocki

Połock

połocki

witebska

Polak

cieśla

Areszt

04.08.1938

Wyrok

11.11.1938

trójka

art. 68 kk BSRR - polski szpieg

10 lat ITŁ

Łagier

Ustwymłag

Komi ASRR

Śmierć

27.02.1943

Ustwymłag

Rehabilitacja

09.02.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\4052-P