Powrót do listy

Walerian Pławiński


Pławiński

Walerian

Wincenty

00.00.1865

Garnoski (Małaszki)

sienneński

Małaszki

sienneński

witebska

Polak

kołchoźnik

Areszt

16.12.1937

Wyrok

28.12.1937

trójka

art. 68 kk BSRR - członek kontrrewolucyjnej organizacji szpiegowskiej

najwyższy wymiar kary, konfiskata majątku

Śmierć

27.01.1938

Orsza

Rehabilitacja

30.11.1959

Trybunał Wojskowy Białoruskiego Okręgu Wojskowego

Źródła

Baza danych "Ofiary terroru politycznego w ZSRR"\Białoruski "Memoriał"\UKGB Obwodu Witebskiego\8710-P